Wstęp do Teorii Ograniczeń

Current Status
Not Enrolled
Price
50
Get Started

Szkolenie elearningowe które wprowadza nas w świat ograniczeń. Świat stworzony przez izraelskiego fizyka Eli Goldratta, rozwijany przez takie osobistości jak Cox, Schragenheim, Chang, Huang, Corbett, Dettmer. W kursie tym dajemy podwaliny do odpowiedzi na słynne pytania E. Goldratta:

  • What to change (co zmienić)
  • What to change to (na co zmienić)
  • How to make the change happen (jak dokonać zmiany)

Autor przez ponad dwie godziny opowiada o ograniczeniach, jak je odkryć, jak nimi zarządzać, co się stanie jeżeli nie będziemy nimi zarządzali. Z niezwykłą precyzją autor opowiada o zastosowaniu pięciokrokowej metodzie koncentracji POOGI stanowiącej element ciągłego doskonalenia. Jako bonus dołączono opis metody Evaporation Cloud (metoda rozwiązywania konfliktów), jednego z 7 narzędzi myślowych wchodzących w skład procesu logicznego myślenia stanowiącego postawowe narzędzie Teorii Ograniczeń.