Co to jest strumień wartości

Pod pojęciem strumienia wartości rozumie się wszystkie działania, zarówno te dodające wartość jak i te nie dodającej wartości końcowemu produktowi w kompleksowym ujęciu „od drzwi do drzwi”. To mogą być działania zaczynające się od zamówienia klienta, poprzez procesy zakupowe, kooperacyjne, wytwórcze, skończywszy na dostawie wyrobu gotowego do klienta. Mogą to być także procesy zaczynające się od koncepcji, poprzez zaprojektowanie prototypu, aż po wprowadzenie produktu na rynek czy sprzedaż projektu.