Mapowanie strumienia wartości

Technikę mapowania wizualnego wymyślono w Toyota Motor Corporation. Metoda ta znana była wówczas jako „przepływ materiałów i informacji”. Popularność tej techniki mapowania wzrosła, gdy amerykańskie firmy obserwowały i badały wydajność i spójność procesów w Toyota.

Termin „strumień wartości” został po raz pierwszy użyty w książce „Maszyna, która zmieniła świat” (1990), napisanej przez Jamesa Womacka, Daniela Jonesa i Daniela Roosa. Następnie została spopularyzowana przez inną książkę „Lean Thinking” (1996), której autorami byli także James Womack i Daniel Jones. 

Janusz Pieklik

Proces fizyczny i proces zmapowany