Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego ERP World shop.bgc.com.pl

Dane Osobowe – kto przetwarza

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Sklepu Internetowego ERP World shop.bgc.com.pl są przetwarzane przez Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 50/515, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000283475, NIP: 665-28-23-529, NIP EU – PL 665-28-23-529, REGON 300584693, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000,00 zł, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Dane Osobowe – w jakim celu są przetwarzane dane osobowe

Powierzone nam przez Ciebie Dane osobowe (poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób), a w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień a w szczególności:
  • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu Internetowego ERP World shop.bgc.com.pl;
  • w celu dostępu do treść (wpisów w terminologii WordPress) zamieszczanych w Serwisie Internetowym ERP World shop.bgc.com.pl do których dostęp wymaga zalogowania się w serwisie, jest płatny lub bezpłatny;
  • w celu dostępu do kursów e-learningowych przez Internet, mających na celu kształcenie na odległość za pośrednictwem sieci globalnej (distance learning) do których dostep wymaga zalogowania się w Serwisie Internetowym ERP World shop.bgc.com.pl;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji;
 3. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym Serwisie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam:

 • świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną;
 • oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie Internetowym ERP World shop.bgc.com.pl.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo:

 • wglądu do nich,
 • żądania ich aktualizacji
 • oraz prawo żądania ich usunięcia.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz:

 • samodzielnie edytować i
 • usuwać (zakładka „Twoje konto”).

Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: b g c @ b g c . c o m . p l (adres proszę podawać bez spacji pomiędzy znakami)  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie Internetowym ERP World bgc.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

 1. Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. (BGC) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Każdego Użytkownika Serwisu Internetowego ERP World bgc.com.pl, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.shop.bgc.com.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w polityce prywatności nie wpływają na generalną zasadę: BGC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników Serwisu ERP World shop.bgc.com.pl
 4. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu ERP World shop.bgc.com.pl, nie prenumerować czasopism należących do BGC oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez BGC.

Zasady bezpieczeństwa

W trosce o Twoje bezpieczeństwo, pamiętaj o:

 1. używaniu loginu i hasła do Twojego konta które  uniemożliwiają w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie skomplikowanych, długich haseł, które zawierają ciągu znaków, w tym także znaków specjalnych, ciągi cyfr oraz zawierają zarówno duże jak i małe litery;
 2. wylogowaniu się ze strony bgc.com.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony bgc.com.pl. Wylogowanie ze strony bgc.com.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
 3. zachowaniu loginu i hasła do Twojego konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych (z najnowszymi aktualizacjami wzorców wirusów), w tym regularnym skanowaniu wszystkich zasobów dyskowych w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i Serwisu ERP World  bgc.com.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów zawsze rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych;
 6. jeśli korzystasz ze strony lub Serwisu internetowego ERP World shop.bgc.com.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze (ignorowanie sugestii przeglądarek internetowych) i usunąć historię przeglądanych stron (z przeglądarki internetowej). Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych płatnych i bezpłatnych czasopism należących do BGC wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala BGC zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez BGC wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych np. danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje PayU lub inny wskazany podmiot realizujący płatność. W tym przypadku tylko podmiot realizujący płatność zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze podmiotu realizującego płatność znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. BGC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości BGC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów BGC.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych BGC.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do BGC przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BGC nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
 2. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do BGC i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez BGC nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do BGC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Informacje techniczne

 1. W trakcie składania przez Ciebie zamówienia korzystamy z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona, nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.
 2. Stosujemy technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, a w szczególności połączenia szyfrujące.
 3. Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane w relacyjnej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i procedury organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające uprawnienia nadane przez administratora danych.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach nie należących do BGC.

W przypadku pytań proszę pisać:
b g c @ b g c . c o m . p l