Pomoc

The Best Practices Premium Club

To program subskrypcyjny którego celem jest udostępnienie wszystkich materiałów znajdujących się w sklepie shop.bgc.com.pl, usług consultingowych i eksperckich świadczonych drogą elektroniczną oraz zniżek na szkolenia otwarte i zamknięte.

Wniesienie opłaty subskrypcyjnej wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 50/515, email: bgc (AT) bgc com pl zwanym dalej Usługodawcą, a Subskrybentem. W chwili obecnej dostępne są trzy plany subskrypcyjne:

  • 12 miesięczny (płatność miesięczna)
  • 24 miesięczny (płatność miesięczna)
  • 36 miesięczny (płatność miesięczna)

Dowolny plan można przerwać w dowolnym momencie na następujących zasadach:

  1. Do 5 dni licząc od daty aktywacji usługi bezkosztowo – pod warunkiem nie pobrania żądnych materiałów elektronicznych oraz nie skorzystania z żadnych usług i zniżek.
  2. W dowolnym momencie – zachowując zasady rozliczania opisane poniżej. Umowa zostaje rozwiązana z miesiącem następnym.
  3. W każdym z powyższych przypadków o fakcie rezygnacji wystarczy poinformować elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego.

Rozliczenie usług

Subskrybent zawierając niniejszą umowę zobowiązuje się do uiszczania miesięcznej opłaty subskrypcyjnej z góry.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do materiałów i treści elektronicznych, wstrzymać świadczone usługi oraz anulować udzielone zniżki.

W przypadku kiedy Subskrybent rozwiąże umowę przed okresem na który została ona zawarta, w pierwszej kolejności sprawdzana jest czy suma wartości brutto (ceny katalogowe) pobranych materiałów elektronicznych, świadczonych usług i udzielonych zniżek przewyższa poniesione opłaty subskrypcyjne licząc do daty rozwiązania.

Jeżeli Subskrybent poniósł opłatę mniejszą, zobowiązany jest bez protestu uiścić brakująca kwotę w terminie trzech dni na konto Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.