Porównanie ERP – Środki trwałe

100.00  z VAT

Autor: Janusz Pieklik
Ilość stron: 10 (bogato ilustrowanych)
Produkt cyfrowy
Format: Adobe Acrobat – pdf
Rozmiar pliku:  0.8 MB
Język: polski

Opis

W materiale w ramach obszaru środków trwałych dokonano porównania następujących kluczowych funkcjonalności:

 1. Ewidencja środków trwałych
 2. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 3. Ewidencja zlikwidowanych środków trwałych
 4. Ewidencja (pozabilansowa) niskocennych środków trwałych
 5. Ewidencja obcych środków trwałych
 6. Budowa środków trwałych jako  struktury i jego częściowe umorzenie
 7. Możliwości grupowania środków trwałych
 8. Rejestracja złożonych środków trwałych
 9. Tworzenie relacji pomiędzy środkami trwałymi
 10. KśT
 11. Nadawanie nr inwentarzowego
 12. Obsługa leasingu finansowego
 13. Obsługa leasingu operacyjnego
 14. Kody kreskowe na śT
 15. Przypisania śT do:
  • MPK
  • miejsca użytkowania
  • pracownika
  • wielu pracowników
 16. Zajęcia komornicze
 17. Naliczanie podatku od nieruchomości
 18. Naliczanie amortyzacji:
  • metodą podatkową
  • metodą bilansową
  • MSR
 19. Algorytmy naliczania amortyzacji:
  • liniowa
  • degresywna
  • progresywna
  • naturalna
  • przyśpieszona
 20. Plany amortyzacji
 21. Naliczanie amortyzacji na podstawie planu amortyzacji
 22. Planowanie amortyzacji w okresach przyszłych
 23. Operacja na śT:
  • OT – przyjęcie
  • LT – likwidacja
  • LC – częściowa likwidacja
  • IWT – nakłady ponoszone na inwestycje w toku
  • MT – zmiana miejsca użytkowania
  • WT – przeszacowanie
  • PT – przekazanie
 24. Generowanie dokumentów sprzedaży
 25. Raporty
 26. Wydruki
 27. Porównanie ergonomii pracy w różnych ERP
 28. Ranking wg BGC Polska

Questions and answers of the customers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.

Może spodoba się również…