Porównanie ERP – Controlling i budżetowanie

100.00  z VAT

Autor: Janusz Pieklik
Ilość stron: 15 (bogato ilustrowanych)
Produkt cyfrowy
Format: Adobe Acrobat – pdf
Wielkość pliku: 0,68 MB
Język: polski

Opis

W ramach obszaru budżetowania i controllingu dokonano porównania następujących kluczowych funkcjonalności: 

 1. Możliwości realizacji budżetów:
  • sprzedaży
  • kosztów produkcji i zakupu materiałów
  • kosztów ogólnych
  • amortyzacji środków trwałych i podatków od nieruchomości
  • wynagrodzeń i zatrudnienia
 2. Tworzenie budżetów
 3. Możliwości ładowania kwot budżetowych z zewnętrznych źródeł danych
 4. Definiowanie hierarchii budżetów
 5. Definiowanie skonsolidowanych budżetów
 6. Możliwości parametryzacji budżetów:
  • liczba budżetów
  • okresy budżetowe
  • reguły budżetowe
  • formuły budżetowe
  • grupowe formuły budżetowe
 7. Kopiowanie budżetów
 8. Ręczne wprowadzanie kwot budżetowych
 9. Tworzenie arkusza budżetu i ładowanie go do KG
 10. Transferowanie kwot budżetowych pomiędzy kontami
 11. Porównanie sald budżetowych, księgowych i przyszłych nakładów
 12. Zapytania o budżet
 13. Konsolidacja sald budżetowych
 14. Zamrażanie:
  • części budżetu
  • całego budżetu
 15. Zarządzanie statusami budżetu
 16. Możliwości dołączania dokumentów budżetowych
 17. Definiowanie organizacji budżetowej
 18. Przydział zakresu kont dla organizacji budżetowej
 19. Dodawanie / usuwanie kont z organizacji budżetowej
 20. Rezerwacje funduszy
 21. Transfer kwot budżetowych
 22. Zarządzanie kursami walut w ramach definicji i kontroli budżetu
 23. Kwoty budżetowe w różnych walutach
 24. Sprawdzanie funduszy
 25. Nadzór danych budżetowych i przyszłych nakładów
 26. Funkcjonalności wymagane w ramach realizacji zakupów
 27. Poziomy sprawdzania wykonania budżetu
 28. Przeliczanie kwot budżetowych na walutę sprawozdawczą
 29. Generator sprawozdań finansowych
 30. Predefiniowane raporty wykonania budżetu
 31. Raportowanie w wielu językach
 32. System uprawnień
 33. Porównanie ergonomii pracy w różnych systemach ERP w ramach obszaru controllingu i budżetowania
 34. Ranking wg BGC Polska

Questions and answers of the customers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.

Może spodoba się również…