BPMN

396.00  z VAT

Autor: Janusz Pieklik
Ilość stron: 276 (bogato ilustrowanych język XXI w.  obrazy, schematy, diagramy, wzory, treść – slajdy)
Produkt cyfrowy
Format: Adobe Acrobat – pdf
Wielkość pliku: 32,5 MB
Język: polski
Wydanie: 2021

Opis

BPMN to standard opracowany przez organizację Object Management Group (OMG). Jego pełna nazwa brzmi „Business Process Model and Notation„. Podstawowym celem standardu jest dostarczenie takiej notacji do opisywania procesów biznesowych, która będzie czytelna i zrozumiała tak dla biznesowych „użytkowników”, którzy procesy monitorują i zarządzają nimi, jak i dla analityków przeprowadzających biznesową analizę oraz programistów odpowiedzialnych za techniczną implementację procesów.

BPMN powstał z bezsilności — z braku języka wspólnego dla analityków biznesowych, „zwykłych” uczestników biznesu i programistów.

Spis treści

 • Wstęp
 • Trzy typy pod modeli BPMN
 • Procesy (orkiestracja)
 • Współpraca
 • Choreografia
 • Konwersacje
 • Elementy BPMN
 • Podstawowe elementy modelowania
 • Zdarzenia
 • Zdarzenia startowe dla procesów wysokiego poziomu
 • Zdarzenia startowe dla pod procesów
 • Zdarzenia końcowe
 • Zdarzenia pośrednie
 • Zdarzenia pośrednie krawędziowe
 • Działania
 • Koncepcja żetonu
 • Bramki
 • Exclusive Gateway – bramka wykluczająca – ALBO
 • Inclusive Gateway – bramka niewykluczająca OR
 • Parallel Gateway – bramka równoległa I
 • Complex Gateway – bramka złożona
 • Event Based Gateway – bramka sterowana zdarzeniami
 • Event Based Exclusive Gateway – bramka wyłączną sterowana zdarzeniami (instancjonująca)
 • Parallel Event Based Gateway – bramka równoległa sterowana zdarzeniami
 • Dygresja na temat modelowania bez bramek
 • Obiekty danych
 • Działania
 • Zadania
 • Podprocesy
 • Podprocesy sterowane zdarzeniami
 • Transakcje
 • Call Activity
 • Pętle
 • Swimlanes – miejsca realizacji
 • Baseny
 • Tory
 • Black Box – czarna skrzynka
 • Choreografia
 • Konwersacja
 • BPEL
 • Narzędzia informatyczne do mapowania procesów
 • The Best Practices

Questions and answers of the customers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.

Może spodoba się również…