Thinking Process

150.00  z VAT

Autor: Janusz Pieklik
Ilość stron: 117 (bogato ilustrowanych język XXI w.  obrazy, schematy, diagramy, wzory, treść – slajdy)
Produkt cyfrowy
Format: Adobe Acrobat – pdf
Wielkość pliku: 12,4 MB
Język: polski
Wydanie: 2021

Opis

Materiał na temat narzędzi logicznego wnioskowania stosowanych przez teorię ograniczeń. Te narzędzia to triumf logiki i zdrowego rozsądku. Można je wykorzystać w wielu obszarach zarządzania jak i w życiu prywatnym. Nauka definiowania problemów, odkrywania źródeł problemów (root Cause Analisys) z wykorzystaniem logiki przyczynowo-skutkowej. Uświadomienie roli komunikacji, odpowiedniego zadawania pytań. Narzędzia wykorzystywane przez Teorię Ograniczeń promują analityczne podejście do rozwiązywania problemów, pomagają wydobyć często ukrytą potrzebę oraz kwestionować status-quo założeń. Narzędzia te to:

 • Drzewo celu (ang. GoalTree),
 • Drzewo Stanu Obecnego (ang. Current Reality Tree),
 • Rozwiązywanie konfliktów (ang. Evaporating Cloud),
 • Drzewo Stanu Przyszłego (ang. Future Reality Tree),
 • Drzewo Warunkowe – PRT (ang. Prerequisite Tree),
 • Drzewo Przejścia (ang. Transition Tree).

TOC Thinking Process dostarcza narzędzi, które odpowiadając na pytania:

 • Co zmienić?
 • Na co zmienić ?
 • Jak zmienić?

Pozwalają zrealizować pełną zmianę w procesie planowania i sterowania produkcją. Zaletą wszystkich narzędzi jest graficzna i przejrzysta budowa i forma prezentacji oraz jasna, w pełni zrozumiała postać, dzięki wykorzystaniu logicznego wnioskowania. Wszystkie narzędzia mają postać diagramów, stopniowo rozbudowanych poprzez szukanie logicznych powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami i skutkami tych działań. Logiczne powiązania mogą mieć charakter warunków koniecznych (necessary condition) o postaci: żeby nastąpił skutek…. musi wystąpić przyczyna…. (in order to… we must…), lub wystarczających (sufficient cause) o postaci: jeżeli wystąpi przyczyna… to nastąpi skutek… (if …then…because….).Odpowiednio zastosowane narzędzia umożliwią Ci:

 • codzienne mierzenie się bardziej obiektywną obserwacją sytuacji konfliktowej oraz jej przyczynom
 • rozwiązanie konfliktów na zasadzie Win-Win
 • zapobieganie sytuacjom konfliktowym w przyszłości
 • wyznaczanie ambitnych celów
 • wytyczanie dróg ich osiągania
 • Szkolenie zawiera dużo przykładów praktycznych.

Questions and answers of the customers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.

Może spodoba się również…